Achtergrond

De aanleiding voor deze studie zijn signalen dat steeds meer huishoudens vanuit de Randstad verhuizen naar andere delen van Nederland. De hypothese is dat de druk op de woningmarkt in de Randstad zo hoog is opgelopen, dat woningzoekenden beginnen uit te wijken naar ‘verder weg’ gelegen plaatsen, waar het aanbod nog relatief betaalbaar is en ook kwalitatief beter aansluit op hun wensen. Nu het thuiswerken gemeengoed begint te raken, zou deze trend nog wel eens kunnen worden versterkt.

Dit onderzoek richt zich op de verhuisrelaties tussen de Randstad en (delen) van de provincies Overijssel en Gelderland. Onder de Randstad verstaan we hier de provincies Zuid-Holland en Utrecht plus de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Binnen de provincies Gelderland en Overijssel worden tien regio’s onderscheiden (zie kaartje).

Indeling van Overijssel en Gelderland in tien regio’s

Het onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de omvang, aard en ontwikkeling van de verhuisstromen. De ontwikkeling van de omvang zegt iets over de mate waarin sprake is van toegenomen overloop vanuit de Randstad richting het oosten. Het profiel van de verhuisden en dat van de betrokken woningen geeft inzicht in de aard van de diverse verhuisstromen.