Profiel van de vertrekkers naar de Randstad

Terwijl de verhuisstroom vanuit de Randstad naar het oosten toeneemt, is er ook nog de stroom vanuit Gelderland en Overijssel de andere kant op. Beide stromen zijn in 2021 nagenoeg even groot, maar heel verschillend van samenstelling.

Verhuizingen naar de Randstad zijn heel anders van aard dan die de andere kant op. Dit blijkt als wordt gekeken naar de leeftijd van de verhuisden. Twee op de drie van de recent naar de Randstad verhuisden is jonger dan dertig. Eén op de drie is zelfs jonger dan 23 jaar. Onder die laatste groep bevinden zich studenten die voor een opleiding naar de Randstad trekken. Vooral uit landelijke regio’s vormen jongeren in de studentenleeftijd verreweg de grootste vertrekstroom. Zo is in landelijk Twente de helft van de verstrekkers naar de Randstad jonger dan 23 jaar.

De vertrekstroom naar de Randstad is ook heel anders van samenstelling dan de groep die lokaal (binnen de eigen regio) verhuist. Onder die laatste groep is de leeftijdsklasse 30-44 sterk vertegenwoordigd. In landelijke regio’s, zoals de Achterhoek, landelijk Twente en Noord-Veluwe, zijn jongeren sterk in de meerderheid onder de vertrekkers, maar sterk in de minderheid onder de lokaal verhuisden.

Naast jongeren tot 23 jaar vertrekken ook veel huishoudens in de leeftijd 23-29 jaar naar de Randstad. Onder deze groep bevinden zich veel mensen die ter plekke een opleiding hebben afgerond en daarna (alsnog) vertrekken. Dit zien we bijvoorbeeld sterk vanuit Food Valley (Wageningen), waar twintigers na een specialistische opleiding weer vertrekken, niet alleen naar de Randstad trouwens, maar ook naar overig Nederland.

Het vertrek van jongeren (tot 23 jaar) naar de Randstad vertoont tussen 2013 en 2019 een dalende lijn. Mogelijk hangt dit samen met veranderingen in de studiefinanciering. Dit is verder niet onderzocht. In 2020 en 2021 is het vertrek van jongeren in de meeste regio’s niet verder afgenomen. Uitzondering vormen Noord-Veluwe en Rivierenland, waar na een stijging in 2020 toch weer sprake is van een afname in 2021. Vanuit (landelijk) Twente nam het vertrek van jongeren juist enigszins toe. Het zijn juist de dertigplussers en 45-plussers die vanuit landelijke gebieden nog minder vaak de Randstad opzoeken dan in het verleden.

In onderstaande grafiek is het profiel van de vertrekkers naar leeftijd weergegeven voor de grotere gemeenten in Gelderland en Overijssel. Onder de vertrekkers naar de Randstad zitten veel jongeren in de studentenleeftijd. Vanuit de studentensteden Enschede en Nijmegen vertrekken vooral veel ‘oudere jongeren’ (23-29 jaar). Hierin herkennen we huishoudens die na afstuderen naar de Randstad trekken, bijvoorbeeld voor een baan.