Profiel van de vertrekkers naar de Randstad

Terwijl de verhuisstroom vanuit de Randstad naar het oosten toeneemt, is er ook nog de stroom vanuit Gelderland en Overijssel de andere kant op. Beide stromen zijn in 2019 nagenoeg even groot, maar heel verschillend van samenstelling.

Verhuizingen naar de Randstad zijn heel anders van aard dan de andere kant op. Dit blijkt duidelijk als wordt gekeken naar de leeftijd van de verhuisden. Twee op de drie van de recent naar de Randstad verhuisden is jonger dan dertig. Eén op de drie is zelfs jonger dan 23 jaar. Onder die laatste groep bevinden zich studenten die voor een opleiding naar de Randstad trekken. Vooral uit landelijke regio’s vormen jongeren in de studentenleeftijd verreweg de grootste vertrekstroom.

De vertrekstroom naar de Randstad is ook heel anders van samenstelling dan de groep die lokaal (binnen de eigen regio) verhuist. Onder die laatste groep is de leeftijdsklasse 30-44 sterk vertegenwoordigd. In landelijke regio’s, zoals de Achterhoek en Noord-Veluwe, zijn jongeren sterk in de meerderheid onder de vertrekkers, maar sterk in de minderheid onder de lokaal verhuisden.

Naast jongeren tot 23 jaar vertrekken ook veel huishoudens in de leeftijd 23-29 jaar naar de Randstad. Onder deze groep bevinden zich veel mensen die ter plekke een opleiding hebben afgerond en daarna (alsnog) vertrekken. Dit zien we bijvoorbeeld sterk vanuit Food Valley (Wageningen), waar twintigers na een specialistische opleiding weer vertrekken, niet alleen naar de Randstad trouwens, maar ook naar overig Nederland.

Verhuisde huishoudens vanuit Overijssel en Gelderland naar de Randstad, naar leeftijd (bron: CBS Microdata, bewerking RIGO)

Het vertrek van jongeren (tot 23 jaar) naar de Randstad vertoont sinds 2013 een dalende lijn. Het vertrek in de andere leeftijdsklassen nam aanvankelijk iets toe, maar de laatste twee jaar is het vertrek in alle leeftijdsklassen iets afgenomen. Het afgenomen vertrek van jongeren tot 23 jaar, niet alleen naar de Randstad, maar ook naar overig Nederland, vinden we in alle tien de deelgebieden terug. Mogelijk hangt dit samen met veranderingen in de studiefinanciering. Dit is verder niet onderzocht.

In onderstaande grafiek is het profiel van de vertrekkers naar leeftijd weergegeven voor de grotere gemeenten in Gelderland en Overijssel. In de vertrekkers naar de Randstad domineren de jongeren in de studentenleeftijd. Vanuit de studentensteden Enschede en Nijmegen vertrekken ook veel ‘oudere jongeren’ (23-29 jaar). Hierin herkennen we huishoudens die na afstuderen naar de Randstad trekken, bijvoorbeeld voor een baan.